R&D ჩვენება

R&D ჩვენება

ქარხნის ტური (1)

Კვლევა და განვითარება

ქარხნის ტური (2)

ლაზერული ჭრა

ქარხნის ტური (3)

ლითონის ფურცელი პროდუქტი

ქარხნის ტური (4)

პროდუქტის გარეგნობის ხარისხის შემოწმება

ქარხნის ტური (5)

ექსპორტის ხარისხის შემოწმება

ქარხნის ტური (6)

მაღალი და დაბალი ტემპერატურის გამოვლენის მოწყობილობა

ქარხნის ტური (7)

ლაზერული ჭრა

ქარხნის ტური (10)

Საწარმოო ხაზი

ქარხნის ტური (11)

Საწარმოო ხაზი