პატენტი

დასაკეცი სამაგრი (X07)

ნოუთბუქის კომპიუტერის სამაგრი

დასაკეცი სამაგრი (X08) (1)
დასაკეცი სამაგრი (X08) (2)
ნოუთბუქის კომპიუტერის სამაგრი (1)
ნოუთბუქის კომპიუტერის სამაგრი (2)

ნოუთბუქის გაგრილების საკიდი (A2)

კომპიუტერის დასაკეცი სამაგრი

1
2
კომპიუტერის დასაკეცი სამაგრი (1)
კომპიუტერის დასაკეცი სამაგრი (2)

ამწევი სამაგრი

დასაკეცი სამაგრი

დასაკეცი სამაგრი (X08) (1)
დასაკეცი სამაგრი (X08) (2)
დასაკეცი სამაგრი (1)
დასაკეცი სამაგრი (2)

დასაკეცი სამაგრი (1)

დასაკეცი სამაგრი (MINI)

დასაკეცი სამაგრი (1)
დასაკეცი სამაგრი (2)
დასაკეცი სამაგრი (1)
დასაკეცი სამაგრი (2)

დასაკეცი სამაგრი (RN08)

დასაკეცი სამაგრი (X08)

X08 (1)
X08 (2)
X08 (1)
X08 (2)

საქონლის განლაგების სამაგრის სტრუქტურა

საქონლის განთავსების სამაგრის სტრუქტურა (1)
საქონლის განთავსების სამაგრის სტრუქტურა (2)